Boktips

Här följer ett antal tips på böcker om foder, utfodring och hästskötsel i allmänhet. Ni kan beställa böckerna direkt från förlaget genom att klicka på förlaget eller beställa böckerna genom bol.com som är en internetbokhandel.

Bild saknas

HÄSTEN: NÄRINGSBEHOV OCH FODERMEDEL
Av: Christina Planck m.fl. (4:de upplagan, jan. 2001)

Ett häfte som ges ut av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), där alla normer och siffror finns som man behöver för att räkna en korrekt foderstat till sin häst. Med detta häfte och en miniräknare i sin hand så kan man själv räkna foderstaten till sina häst.
Beställs direkt genom SLU.
Telefon 018-67 11 00
E-mail: Sune.Jingstrom@service.slu.se
Ca pris 125,00 + porto

HÄSTENS BIOLOGI, UTFODRING OCH AVEL
Av: Barbro Attrell, Göran Björnhag, Göran Dalin, Bo Furugren, Jan Philipsson, Christina Planck, Margareta Rundgren

Teoriboken för alla som ägnar sig åt hästhållning, hästavel och hästsport och vill veta mer om hästens beteende, anatomi, skötsel, foderstat och bete, uppfödning, förebyggande hälsovård, säkerhet och djurskydd. Detta är en aktualiserad upplaga av Allt om hästen. Författarna har alla stor erfarenhet av hästar och hör till Sveriges allra kunnigaste inom sina respektive områden. För kursen Hästkunskap.
NATUR OCH KULTUR/LTs FÖRLAG
Ca pris 377,50

HÄSTHÅLLNING I PRAKTIKEN
Mats Mellberg

Med horsemanship som grund lär man sig att planera det dagliga arbetet i olika typer av stallar, sköta anläggning och utrustning, utfodra och hantera hästar i olika situationer. Här får man också veta hur det går till att visa hästen vid hand, longera och löshoppa enligt de normer som tillämpas på våra riksanläggningar. Kunskaper och råd om hästens hälso- och sjukvård, om hovbeslag och om transport. För kurserna Häst- och stallskötsel, Yrkesmässigt arbete med häst och Hovvård.
NATUR OCH KULTUR/LTs FÖRLAG
Ca pris 357,50

HÄSTENS UTFODRING
Christina Planck

Behandlar näringsämnen, näringsbehov, fodermedel, foderstater, betesmarker, parasitbekämpning m m. Tar också upp vilka krav man måste ställa på betet, hur avmaskning går till och när den ska göras.
NATUR OCH KULTUR/LTs FÖRLAG
Ca pris 187,50

HÄSTENS SJUKDOMAR
Anna-Lena Sköld

Råd och tips om hur man själv kan upptäcka och åtgärda enklare skador, bl a genom att visitera hästen dagligen - sår, hältor, hudåkommor - och visar hur man kan avgöra om hästen är sjuk och kanske behöver veterinärhjälp. Behandlar också vikten av grundlig hovvård som förebyggande till hältor och ömma fötter liksom att man aldrig ska rida en sjuk häst.
NATUR OCH KULTUR/LTs FÖRLAG
Ca pris 195,00

SVAs Hästbok 1998
Redaktör Merike Ronéus, statsveterinär hästavdelningen SVA
En populär bok som behandlar hästars sjukdomar och vad du kan göra för att förebygga dem.
Omfång: 74 sidor, Utgiven år 1998
Beställs direkt genom SVA
Klicka på Informationsmaterial på SVAs sida.
Telefon 018-67 40 00 växel
E-mail sva@sva.se
Ca pris GRATIS

 


Åter till startsidan
Marida, Telefon: 0431-36 06 72, E-mail: info@fatima.nu
Sidan skapad: 2001-01-02 Sidan uppdaterad: 2001-05-18