Lizette Beräknad utfodringsdatum : 2001-08-01

Lilla stallet , Box 4

Ägare Eva S

Ålder vid utfodring 11 år
Arbete Lätt - Medelhårt arbete
Dräktig/digivning inget
Vikt 550 kg

NÄRINGSBEHOV
  Ts MJ Smb Ca P Mg
Underhåll 5,5 57 341 22,7 17,0 8,5
Tillägg MJ            
Arbete   21 128 8,5 6,4 3,2
Dräktig            
Egna tillägg            
SUMMA 5,5 78 468 31,2 23,4 11,7

FODERMÄNGD och NÄRINGSINNEHÅLL
FoderKg/dagTsMJSmb CaPMgKr/dag
2,0 1,7 16 98 6,2 3,6 2,0 4,00
Hösilage 7,0 4,6 55 518 24,5 12,6 8,4 10,50
Havre kärna 1,0 0,9 10 75 0,7 3,3 1,1 1,05
Kraftfoder               --- 
Mineral 0,075 0,1     12,1 3,0 3,8 0,50
SUMMA   6,2 80 691 43 22 15 16,05
Över / under näringsbehovet   0,7 2 223 12 -1 4 --- 
% Över / under näringsbehovet   13,3 2 47 39 -4 30 --- 
Balanser, Smb/MJ : 8,6     Ca/P : 1,9  


Utskrivet 2001-08-01 , 09:46 för Mirabella, Mirabella 10