OBS-lista Sida 1, (Lilla stallet, Barbija ... Lilla stallet, Patrix)
Avvikelse i % från det dagliga näringsbehovet

StallBoxHäst Utfod.datumTsMJ SmbCaP MgSmb/MJ Ca/P
Lilla stallet  Barbija  2001-08-01  3,8 -1,5 40,4 25,9 -3,9 23,5 8,5 1,7
Lilla stallet  Marifé  2001-08-01  25,1 1,6 -0,2 -0,6 12,1 114,0 8,8 1,6
Lilla stallet  Lizette  2001-08-01  13,3 2,3 47,5 39,2 -3,9 30,2 8,6 1,9
Lilla stallet  Mio  2001-08-01  14,7 -5,0 39,3 21,4 0,3 26,0 8,8 1,6
Lilla stallet  Patrix  2001-08-01  1,1 5,3 43,3 33,5 10,1 135,1 8,9 2,0Utskrivet 2001-08-01 , 09:48 för Mirabella, Mirabella 10